LLIBRES PUBLICATS

recull d'idees de projectes desestimats


PROJECTE: DOMINO

Projecte de difussió de bones pràctiques en acolliment en beca d'estudiants de carreres tècniques i tecnològiques

document descripció
idioma
domino partners llista dels socis del projecte
ES
domino_EN descripció del projecte (en anglès)
EN
explicació PROJECTE domino descripció del projecte
CAT


PROJECT: EUNETPD

Projecte pilot de valorització de les pràctiques d'estudiants a les empreses mitjançant un inventari de coneixements adquirits.

document descripció
idioma
eunet summary descripció del projecte
CAT
partners EUNETPD llista de socis del projecte
CAT


PROJECTE: TECNO21

Proyecto de divulgación de las tecnologías de la información orientado para mujeres de mas de 45 años

document descripció
idioma
tecno21 description project description
EN
tecno21 descripcion descripción del proyecto
ES


PROJECTE: WESAVE

Projecte per a promoure la concienciació per a l'estalvi d'energia

document descripció
idioma
project descr descripció del projecte
FR

PROJECTE: MEMMIA SOSSANDRIS

Projecte per a una xarxa de centres de recursos per a dones emprenedores

document descripció
idioma
projet memmia descripció del projecte
FR

PROJ
PROJECTE: SIRENA

Projecte de creació de microempreses per a les dones de pescadors.

document descripció
idioma
estudi sector pesca estudi del sector pesquer a Catalunya
ES
metodologia pesca proposta de metodologia
ES

 

PROJECTE: PLAN DE FORMACIÓN PERSONAL

Projecte per a promoure la concienciació per a l'estalvi d'energia

document descripció
idioma
TOTFORM método de diseño de la propia formación
ES


 

 

 

 

musicaine coderch sm eff live music